FromSoftware ยืนยัน ยังไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นของเกม Bloodborne Remaster

FromSoftwareBloodborne 2 หรือ Bloodborne Remaแหล่งข่าววงในนาม Omnipotent เผยผ่านชุมชน ResetEra ว่าขณะนี้ทีมงาน FromSoftware ยังไม่ได้พัฒนา Bloodborne 2, Bloodborne ฉบับ Remaster รวมถึงยังไม่มีใครจะนำตัวเกมไปพอร์ตลง PC เลยทั้งสิ้น อย่างน้อยก็เท่าที่เขาได้ยินมา โดย Bloodborne ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอยู่บ่อยครั้งมาก เกี่ยวกับภาคต่อและแนวโน้มที่จะได้ลง PC ซึ่งจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราว พร้อมกันนี้ Omnipotent ยังออกมาโต้ข่าวลือที่ Bloodborne ฉบับ PC พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงข่าวที่ Bluepoint Games กำลังนำเกมนี้มาปรับปรุงใหม่ ว่าทั้ง… Read More